Onze titularis, de heer Michaël MOLITOR, behaalde de titel van apotheker in België en oefent zijn beroep van apotheker uit via de SRL PHARMACIE MOLITOR-MEIRLAEN. Hij is ingeschreven bij de Belgische Orde der Apothekers en respecteert de deontologie ervan. De deontologische regels in kwestie zijn toegankelijk via deze link: www.ordredespharmaciens.be.